Žiadosť č. 8

 • Otázka:

  Týmto žiadam o poskytnutie informácie o stave posypového vozidla, ktoré prechádzalo dňa 14.1.2017 o 20:48 ulicou V.Spanyolova v úseku od cca benzínová stanica SHELL až do úseku křižovatka Fándlyho, V.Spanyolova a to nasledovne:
  - Akú údržbu vykonával
  - Či vozidlo robilo posyp
  - Či vozidlo odhŕňalo sneh

  Vyššie uvedené informácie sa nedali získať z voľne dostupného informačného systému ŽSK.

 • Odpoveď:

  Na základe vyjadrenia SC ŽSK závod Horné Považie, dňa 14.1.2017 o 20:48 hod. nevykonávalo žiadnu činnosť žiadne vozidlo SC ŽSK na uvedenom úseku pozemnej komunikácie – miestnej komunikácie, ani prejazd vozidla ani zimnú údržbu. SC ŽSK nevykonáva zimnú údržbu žiadneho úseku miestnych komunikácii v meste Žilina.
  Zimnú údržbu miestnych komunikácii, ktoré sú vo vlastníctve mesta Žilina, vykonávajú na základe zmluvného vzťahu Žilinské komunikácie a.s. Žilina. Preto Vám odporúčame obrátiť sa s Vašou žiadosťou o prejazde vozidiel pri výkone zimnej údržby danej komunikácie na Mestský úrad v Žiline.