Žiadosť č. 79

  • Otázka:

    V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vás na základe § 9 ods. 3 písm. g) uvedeného zákona žiadam ako povinnú osobu o sprístupnenie informácie o skutočnom plnení kapitálových príjmov z predaja majetku (kategória 230 v ekonomickej klasifikácii) jednotlivo za roky 2014 až 2017. V prípade roku 2017 žiadam uviesť očakávanú skutočnosť plnenia. 

  • Odpoveď:

Rok

Skutočné plnenie kapitálových príjmov z predaja majetku

2014

399 595,75 €

2015

470 301,22 €

2016

654 983,82 €

2017 – očakávaná skutočnosť

850 000,00 €


Spodná navigácia

Aktualizácia: 19.10.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky