Žiadosť č. 78

 • Otázka:

 1. či je služobné motorové vozidlo VUC Žilina využívané predsedom VUC Žilina ako poslancom NR SR, aj na cesty do Bratislavy pre zasadnutia NR SR za roky 2012 až 2017 doteraz
 2. v prípade ak je takéto služobné motorové vozidlo VUC Žilina používané predsedom VUC Žilina na cesty do Bratislavy na zasadnutie NR SR, žiadam uviesť ŠPZ vozidla, typ vozidla a kópiu zmluvy o nadobudnutí tohto vozidla (vozidiel)
 3. v prípade ak je takéto služobné motorové vozidlo VUC Žilina používané predsedom VUC Žilina na cesty do Bratislavy na zasadnutie NR SR, žiadam uviesť počet všetkých takýchto ciest služobným motorovým vozidlom VUC Žilina na zasadnutia NR SR za roky 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
 4. zároveň žiadam uviesť či toto služobné motorové vozidlo VUC Žilina používané na cesty na zasadnutia NR SR v uvedených rokoch šoféroval zamestnanec VUC  Žilina - vodič
 5. zároveň žiadam uviesť počet najazdených kilometrov za uvedené roky 2012 až 2017 doteraz, ktoré boli vyúčtované pre takéto cesty pre predsedu VUC Žilina na zasadnutia NR SR

 • Odpoveď:

  1, 2, 3, 4, 5: 
  Služobné motorové vozidlo VUC Žilina nebolo využívané predsedom VUC Žilina na cesty na zasadnutia NR SR za roky 2012 až 2017.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 27.09.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky