Žiadosť č. 77

 

  • Otázka:

    Žiadam Vás o zverejnenie a sprístupnenie informácií: 
  1. či predseda VUC Žilina za roky 2012,2013,2014,2015,2016,2017 ktorý v prípade ak využíval služobné motorové vozidlo VUC Žilina aj so šoférom, mal udelený výslovný súhlas zastupiteľstva VÚC Žilina na používanie služobného motorového vozidla VUC Žilina na "mimopracovné účely" (aj súkromné účely) a zároveň aj v "mimopracovnom čase" aj so služobným vodičom
  2. či predseda VUC Žilina ako poslanec NR SR poberá alebo nepoberá paušálne náhrady za prácu poslanca či predsedu orgánu NR SR, ktoré obsahujú aj náhrady za cestovné výdavky 
  • Odpoveď:
  1. Predseda VUC Žilina za roky 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 nevyužíval služobné motorové vozidlo VUC Žilina na ,,mimopracovné účely“ (súkromné) aj so šoférom. Predseda Žilinského samosprávneho kraja má nárok na používanie služobného motorového vozidla zo zákona (z. č. 438/2001 Z. z.) . Súhlas zastupiteľstva ŽSK nie je potrebný.
  2. ŽSK takéto informácie nemá, žiadosť sme postúpili NR SR.

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 27.09.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky