Žiadosť č. 76

 • Otázka:

  Žiadam Vás o zverejnenie a sprístupnenie informácií:
  1/ Kópie zmlúv v elektronickej podobe alebo linky na všetky zmluvy s ktorými VÚC Žilina podpísal akúkoľvek zmluvu pre spoločnosť :

  TLM INVESTMENT s. r. o.
  Zadunajská 6/A
  Bratislava 851 01 

 • Odpoveď:

  Elektronické kópie zmlúv spoločnosti TLM INVESTMEN s. r. o. uzavreté so Žilinským samosprávnym krajom posielame v prílohe.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 27.09.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky