Žiadosť č. 75

 

  • Otázka:
  1. „Plán dopravnej obslužnosti Žilinského samosprávneho kraja (2008)“ a 
  2. „Stratégia tvorby a budovania Integrovaného dopravného systému v ŽSK“.