Žiadosť č. 74

  • Otázka:

    Rád by som požiadal o poskytnutie nasledujúcich informácií : Aké boli celkové príjmy kraja v rokoch 2014,2015,2016 a 2017 ? Koľko kilometrov ciest II. a II. triedy bolo zrekonštruovaných v rámci volebného obdobia 2014-2017 v jednotlivých rokoch?

  • Odpoveď:
Skutočné plnenie príjmov ŽSK za roky 2014, 2015, 2016 a k 30.6.2017

 

2014

2015

2016

k 30.6.2017

Príjmy ŽSK spolu EUR

203 171 422

171 588 268

186 582 698

113 604 188

Rekonštrukcie a opravy ciest II. a III. triedy za obdobie 2014 – 2017

 Hodnoty

2014

2015

2016

2017

Spolu

Spolu

km

19,58

18,19

47,98

122

207,76

EUR

1 221 456

1 166 006

4 130 457

10 180 767

16 698 686