Žiadosť č. 73

  • Otázka:

    Dovoľujem si Vás požiadať o poskytnutie nasledovných informácií, podľa zákona 211/2000 Z.z.: Zoznam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorým samosprávny kraj vydal povolenie na prevádzkovanie ambulancie uvedením identifikátora zdravotníckeho zariadenia, s uvedením miesta výkonu (obec, okres), špecializácie a týždenného ordinačného času a v prípade, že takou informáciou disponujete, aj to, či má dané zariadenie uzavretú zmluvu s niektorou poisťovňou. V prípade, ak poskytovateľ ordinuje vo viacerých ambulanciách, alebo na viacerých miestach, či vo viacerých špecializáciách, prosím o uvedenie každého miesta výkonu a prislúchajúcich ordinačných hodín v samostatnom riadku


Spodná navigácia

Aktualizácia: 08.09.2017

Sekcie