Žiadosť č. 72

 

  • Otázka:

    Žiadateľ, občianske združenie Transparency International Slovensko, týmto žiada, aby Žilinský samosprávny kraj v zmysle § 14 zákona o slobode informácií sprístupnil nasledujúce informácie:
    1. Odpovede na otázky v dotazníku potrebnom k vytvoreniu rebríčka transparentnosti žúp - Dotazník župy 2017