Žiadosť č. 70

  • Otázka:

    Žiadam Vás o nasledovné informácie: hospodársky výsledok Oravskej polikliniky v Námestove za roky 2013, 2014, 2015, 2016.

  • Odpoveď:

Oravská poliklinika Námestovo

rok

Výsledok hospodárenia po zdanení , v EUR

2013

61 373,00

2014

37 276,48

2015

-13 654,28

2016

6 654,22