Žiadosť č. 7

  • Otázka:

     Žiadam o informáciu o cene za položenie asfaltu na ceste II/584 v obci Habovka.

  • Odpoveď: 

    Celkové náklady Správy ciest ŽSK na realizáciu úpravy povrchu  vozovky  cesty II/584 v obci Habovka realizované pokládkou asfaltovej zmesi  v roku 2016 boli vo výške 43 105,38 € s DPH.