Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Žiadosť č. 7

  • Otázka:

     Žiadam o informáciu o cene za položenie asfaltu na ceste II/584 v obci Habovka.

  • Odpoveď: 

    Celkové náklady Správy ciest ŽSK na realizáciu úpravy povrchu  vozovky  cesty II/584 v obci Habovka realizované pokládkou asfaltovej zmesi  v roku 2016 boli vo výške 43 105,38 € s DPH.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 16.01.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky