Žiadosť č. 69

 • Otázka:

  V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám Vás týmto žiadam ako povinnú osobu o sprístupnenie týchto informácií:

  - aká bola priemerná výška odmeny poslanca ŽSK počas volebného obdobia 2013 - 2017?
  - podľa akého uznesenia sa riadi odmeňovanie poslancov ŽSK a kedy bolo uznesenie naposledy zmenené?

 • Odpoveď:

  - Priemerná výška odmeny poslanca ŽSK predstavovala v priemere mesačne 623,27 € v hrubom. Priemer je vyrátaný len za zúčtované obdobie od 9.12.2013 do 30.6.2017, keďže volebné obdobie ešte neuplynulo.
  - Odmeňovanie poslancov je realizované na základe Uznesenia č. 8 zo zasadnutia Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, konaného dňa 4. júla 2006. Toto uznesenie je stále v platnosti a je posledným schváleným uznesením, ktoré sa týka vyplácania odmien poslancov. 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 27.07.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky