Žiadosť č. 64

  • Otázka:

    V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vás na základe § 9 ods. 3  písm. g) uvedeného zákona žiadam ako povinnú osobu o sprístupnenie informácie o výške skutočných výdavkov za Úrad samosprávneho kraja na rozpočtovej položke „634 Dopravné“ za rok 2016.

  • Odpoveď:

    Výška skutočných výdavkov za Úrad Žilinského samosprávneho kraja na rozpočtovej položke „634 Dopravné“ za rok 2016 je 80 076 €.