Žiadosť č. 63

  • Otázka:

    V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vás na základe § 9 ods. 3  písm. g) uvedeného zákona žiadam ako povinnú osobu o sprístupnenie nasledovných informácií:

    - Celková výška dlhu Vášho samosprávneho kraja (vrátane PPP projektov) k dátumu 30.6.2017.

  • Odpoveď:

    Celková výška čerpaného dlhu Žilinského samosprávneho kraja k 30.6.2017 je 45 896 347,89 EUR. Zadlženie v rámci PPP projektov Žilinský samosprávny kraj nemá. Úrokové sadzby v súčasnosti sú takmer nulové.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 20.07.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky