Žiadosť č. 61

 • Otázka:

 1. Ktorým obciam v rámci VÚC Žilina boli poskytnuté dotácie od VÚC Žilina
 2. Ktorým iným subjektom v rámci VÚC Žilina boli poskytnuté dotácie od VÚC Žilina
 3. V akej konkrétnej výške boli poskytnuté dotácie uvedeným obciam a subjektom 
 4. Kto konkrétne pridelil dotáciu uvedeným obciam a subjektom (predseda VÚC, komisie, zastupiteľstvo VÚC)
 5. Ak rozhodovala "komisia" pre prideľovanie dotácií, žiadam ku každej konkrétnej dotácií označiť konkrétnu komisiu a jej menovité zloženie a zároveň žiadam predložiť výpis hlasovania komisie o pridelení dotácie (kto ako hlasoval)

  Uvedené informácie žiadam sprístupniť za roky 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 - do súčasnej doby.

 • Odpoveď:

  Rok 2012 - 2016
  K bodu č. 1,2 a 3 – informácie posielame v prílohe.
  Príloha:
  Dotácie 2012 – 2016

  K bodu č. 4 a 5
  Pri rozhodovaní o pridelení dotácie vychádzal predseda ŽSK z odporúčania vecne príslušnej komisie a finančnej komisie Zastupiteľstva ŽSK v zmysle VZN č. 4/2004.

  Rok 2017
  Požadované informácie k bodom č. 1 až č. 5 posielame v prílohe.
  Prílohy:
  Výzva č.1 ŠPORT
  Výzva č.2 KULTÚRA
  Výzva č.3 REGIONÁLNY ROZVOJ


Spodná navigácia

Aktualizácia: 20.07.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky