Žiadosť č. 60

 

  • Otázka:
  1. Od kedy do kedy bola zamestnaná na VÚC ZA XY
  2. kedy ukončila pracovný pomer a z akého dôvodu
  3. či mala uzatvorené dohody o mimopracovnej činnosti (resp. dohody o výkone práce) v "inštitúciách" zriadených VÚC ZA v čase výkonu funkcie štátno-zamestnaneckého pomeru k VÚC ZA a v ktorých (žiadam zoznam)
  4. výšku platu zamestnanca v tejto funkcii - riaditeľka odboru školstva
  • Odpoveď:
  1. Od kedy do kedy bola zamestnaná na VÚC ZA XY – od 6.4.2006 do 12.1.2017
  2. kedy ukončila pracovný pomer a z akého dôvodu – pracovný pomer bol okamžite ukončený dňom 12.1.2017 pre závažné porušenie pracovnej disciplíny
  3. či mala uzatvorené dohody o mimopracovnej činnosti (resp. dohody o výkone práce) v "inštitúciách" zriadených VÚC ZA v čase výkonu funkcie štátno-zamestnaneckého pomeru k VÚC ZA a v ktorých (žiadam zoznam) – ŽSK nedisponuje komplexnými informáciami o príp. dohodách o mimopracovnej činnosti XY, ŽSK má vedomosť len o dohode v Dopravnej akadémii Žilina 
  4. výšku platu zamestnanca v tejto funkcii - riaditeľka odboru školstva – k dátumu skončenia pracovného pomeru bola výška platu v hrubom 1937 € mesačne, čo v čistom predstavuje čiastku 1363,54 €.

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 11.12.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky