Žiadosť č. 6

  • Otázka:

    Žiadam o informáciu o plánovanej trase cyklistického chodníku Vrútky - Žilina zakresleného na mape.

  • Odpoveď: 

    Zasielame Vám mapku zatiaľ s orientačným vedením cyklotrasy Žilina – Vrútky. Hlavný zámer je vyznačený červenou bodkovanou čiarou a variantné návrhy žltou bodkovanou čiarou. Finálne vedenie trasy bude známe až po spracovaní EIA a projektovej dokumentácie: Strečno - Vrútky orientačná mapka s trasou