Žiadosť č. 57

  • Otázka:

    Na základe zákona č.211/2000 Z.z. Vás žiadam o poskytnutie informácie o výške prenájmu, resp. celkových poplatkov za rok 2016 za železný most v Žilina - Vránie.

  • Odpoveď:

    V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme, že Vašu ,,žiadosť o poskytnutie informácie“, podanú elektronickou poštou dňa 14. júla 2017, postupujeme NDS, a. s., ktorá má železný most Žilina – Vranie vo svojej kompetencii.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 17.07.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky