Žiadosť č. 56

 • Otázka:

  V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vás na základe § 9 ods. 3  písm. g) uvedeného zákona žiadam ako povinnú osobu o sprístupnenie nasledovných informácií:

  Celkového počtu kilometrov ciest II. a III. triedy patriacich do majetku Vášho samosprávneho kraja, ktoré boli zmodernizované a zrekonštruované formou súvislých rekonštrukcií vybraných cestných úsekov v rokoch 2016 a 2017
  Celkovej ceny za realizáciu horeuvedených súvislých rekonštrukcií vybraných cestných úsekov v rokoch 2016 a 2017

 • Odpoveď:

  Rok 2016
  Celkovo bolo opravených ciest II. a III. triedy v ŽSK – 34 033 m  
  Vynaložené financie – 2 572 218€

  Rok 2017
  Predpokladaná dĺžka opravených a zrekonštruovaných ciest II. a III. triedy v ŽSK bola, resp. je – 122 km (zahrnutá celková dĺžka, vrátane akcií z eurofondov, ktoré by sa mali realizovať v septembri 2017)
  Predpokladané vynaložené financie na opravy a rekonštrukcie – 10 180 466,10€


Spodná navigácia

Aktualizácia: 17.07.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky