Žiadosť č. 54

 

  • Otázka:

    V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších platných právnych predpisov si Vás dovoľujem požiadať o zaslanie správ o činnosti hlavného kontrolóra ŽSK za roky 2002-2006 v elektronickej forme.