Žiadosť č. 51

  • Otázka:

    Chcem požiadať o poskytnutie informácií o verejno – súkromných partnerstvách, so štatútom a bez štatútu MAS v rámci Vášho Žilinského samosprávneho kraja, pričom informácie sú nevyhnutné k skúmaniu aktuálneho stavu mikroregiónov v SR, ako témy v rámci doktorandskej práce. Databáza informácií by mala obsahovať: názov VSP, jeho zloženie a pokiaľ disponujete informáciami o jeho funkčnosti, resp. nefunkčnosti.
    Ďalšia požiadavka k databáze prirodzených mikroregiónov Žilinského samosprávneho kraja, ktoré by tvorili východisko k III. etape komunálnej reformy.

  • Odpoveď: 

    V prílohe posielame spracovaný prehľad VSP v Žilinskom kraji aktualizovaný k 31.12.2015. Zároveň uvádzame, že  v súčasnom období ešte žiadne VSP v Žilinskom kraji nemá pridelený štatút MAS. 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 27.06.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky