Žiadosť č. 50

 • Otázka:

  Prosím o doplnenie údajov:  za roky 2014, 2015 a 2016 Oznámenie o neprítomnosti v ambulancii:

 1. KardioPrakt, s.r.o. /MUDr. Dušan Sagál/
 2. MEDI-CARE s.r.o. /MUDr. Ľuboš Forner/
 3. MUDr. Anna Škulavíková, s.r.o.

 • Odpoveď:

  Zo strany ŽSK Vám bolo zaslané stanovisko v nadväznosti na Vašu žiadosť vo veci informácií týkajúcich sa zastupovania lekárov v odbore všeobecne lekárstvo pre dospelých v okrese Bytča. Zároveň Vám bolo oznámené, že  odbor zdravotníctva ŽSK od roku 2016 oznámenia o neprítomnosti lekárov (na základe poskytovateľmi nahlásených údajov) zaznamenáva do elektronickej aplikácie e-vuc. Taktiež samotní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti môžu oznámiť svoju neprítomnosť priamo do elektronickej aplikácie. Keďže zákon nedefinuje spôsob oznámenia neprítomnosti na príslušný samosprávny kraj, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti môže neprítomnosť nahlásiť telefonicky, faxom, e-mailom, písomne alebo prostredníctvom už spomínanej aplikácie. Všetky v systéme evidované neprítomnosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti,  medzi ktorými boli  aj Vami požadovaní lekári a to:  MUDr. Dušan Sagál (KardioPrakt, s.r.o.), MUDr. Ľuboš Forner (MEDI-CARE BY s.r.o.),  za obdobie rokov 2016 – 2017 Vám boli zaslané.  Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že  o neprítomnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti MUDr. Anny Škulavíkovej (MUDr. Anna Škulavíková, s.r.o.) Vám neboli zaslané z dôvodu neposkytnutia informácie o neprítomnosti zo strany poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.
  Opätovne si Vám dovoľujeme oznámiť, že na základe aplikácie o neprítomnosti v registri e-vuc.sk Vám boli vygenerované a následne zaslané všetky evidované neprítomnosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v odbore všeobecné lekárstvo v okrese Bytča od roku 2016.

  Ak by ste mali ďalšie otázky navrhujeme možnosť osobnej  návštevy na odbore zdravotníctva za účelom objasnenia problematiky.
  V prípade Vášho záujmu kontaktujte:

  Mgr. Júlia Vráblová
  zástupkyňa riaditeľky odboru, špecialistka - zdravotníctvo
  Úrad ŽSK Žilina - kancelária A117
  041 / 5032 114   ||   0917 792 746


Spodná navigácia

Aktualizácia: 23.06.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky