Žiadosť č. 5

  • Otázka: 

    Ešte koncom roka 2016 sme si viacerí občania všimli, že sa na autobusovom nástupišti v KNM robili nejaké opravné  práce. Prosím o popis prác a či už je to spomínaná rekonštrukcia a či sa ešte bude na autobusovom nástupišti niečo robiť?

  • Odpoveď:

    Na staničných objektoch ( prístreškoch ) V Kysuckom Novom Meste, boli realizované práce na odstránení havarijného stavu strešných dažďových žľabov a zvislých dažďových zvodov. Práce boli realizované ako 100% výmena koróziou poškodených žľabov a odkvapových plechov, mechanicky poškodených, alebo odcudzených zvodov. Boli tiež vykonané aj drobné opravy mechanicky poškodených častí nosného systému, krytiny prístreškov a vymenené osvetľovacie zdroje v pôvodných svietidlách.
    Suma realizovaných prác a dodávok bola vo výške 4 960,00€.
    Po zlepšení poveternostných podmienok ŽSK chce postupne realizovať nátery oceľových konštrukcií a ochranných zábradlí.