Žiadosť č. 48

 

  • Otázka:

    Žiadam doklady o uhradení jednorázového finančného plnenia v sume 24.200,-€ úspešným uchádzačom v prospech vyhlasovateľa, ktorým bol Žilinský samosprávny kraj na základe „Zámeru priameho nájmu BY č.3/2015“ na prenájom nebytových priestorov v býv. Poliklinike Bytča, za účelom pokračovania služby verejnej lekárne.

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 23.06.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky