Žiadosť č. 47

 

  • Otázka: 

    ŽSK realizoval v dňoch 30.5.2016 až 5.6.2016 projekt „Zosilnenie vozovky III/2095 Rudinka-KNM v km 1,500-2,800“. Žiadam o podrobnejšie informácie o tomto projekte, o aké zosilnenie vozovky sa jednalo, prečo musela byť vozovka zosilnená, koľko financií stálo zosilnenie a z akých prostriedkov bolo hradené.
  • Odpoveď:

    ŽSK prostredníctvom správcu ciest II. a III. triedy SC ŽSK,  realizoval v roku 2017 zosilnenie vozovky na ceste III/2095 Rudinka – Kysucké Nové Mesto v km 1,500 – 2,800. Jednalo sa o pokládku asfaltového betónu v hrúbke 50 mm na jestvujúci povrch vozovky z dôvodu porušenia asfaltového krytu vozovky, ktorý bol zistený Správou ciest ŽSK počas jarných prehliadok ciest, ktoré sa vykonávajú každoročne na cestách II. a III. triedy v Žilinskom kraji. Realizované práce boli financované z kapitálových výdavkov ŽSK  vo výške 78 000 EUR.

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 23.06.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky