Žiadosť č. 44

 

  • Otázka:

    Chcela by som som Vás požiadať o poskytnutie informácie, či je plánovaná oprava cesty, úsek Klokočov Hlavice, ktorý je v katastrofálnom stave, dochádza k poškodzovaniu vozidiel.
  • Odpoveď: 

    Na ceste III. triedy III/2026  prechádzajúcej obcou Klokočov, ktorej vlastníkom je Žilinský samosprávny kraj a správcom je Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja – Závod Kysuce, bola na základe dlhodobejšieho nevyhovujúceho stavu a pravidelných hlavných prehliadok, navrhnutá obnova povrchu vozovky viacerých úsekov v celkovej dĺžke 6 205 m, v km 0,475 – 6,550 a v km 7,150 – 9,300, ktorých realizácia je súčasťou plánu opráv pre rok 2017.