Žiadosť č. 42

 

  • Otázka:

    Žiadam zoznam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v Žilinskom samosprávnom kraji v elektronickej forme, formát .txt alebo .csv alebo .xls (MS Excel) s položkami: IČO, Názov poskytovateľa, Web poskytovateľa, Číslo/ID, Druh zariadenia, Odborné zameranie, Názov budovy poskytovania, Ulica poskytovania, Mesto poskytovania, PSČ poskytovania, Okres poskytovania, Telefón, Odborný zástupca, Lekári/Sestry/Zamestnanci