Žiadosť č. 41

 

 • Otázka: 
 1. Ako bol ukončený pracovný pomer s pani XY(dohoda, výpoveď, okamžité skončenie)? 
 2. Z akých dôvodov? 
 3. Je pravda, že poberala nehorázne vysokú odmenu od svojej podriadenej organizácie? V akej výške? 
 4. O ktorú našu školu sa jedná? 
 5. Aké opatrenia prijal Žilinský samosprávny kraj na to, aby sa takáto situácia neopakovala? 
 6. Je pravda, že sa pani XY súdi so ŽSK? Čo presne je predmetom súdneho sporu?
 • Odpoveď:
 1. Išlo o okamžité skončenie pracovného pomeru.
 2. K okamžitému skončeniu pracovného pomeru zamestnávateľ pristúpil z dôvodu závažného porušenia pracovnej disciplíny podľa § 68 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce.
 3. XY na základe dohôd o vykonávaní prác mimo pracovného pomeru poberala od podriadenej školy odmenu, ktorá bola podľa nášho názoru neprimeraná a neetická a voči ostatným zamestnancom diskriminačná. Otázku výšky odmeny u druhého zamestnávateľa Vám môže zodpovedať jedine jej druhý zamestnávateľ a to so súhlasom XY z dôvodu ochrany osobných údajov.
 4. Ide o Dopravnú akadémiu v Žiline.
 5. Zamestnávateľ pristúpil k okamžitému skončeniu pracovného pomeru s XY, čo by malo byť dostatočnou výstrahou aj pre ostatných zamestnancov, aby sa podobného konania zdržali.
 6. Áno, je to pravda. XY podala na Žilinský samosprávny kraj žalobu o neplatné skončenie pracovného pomeru.

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 11.12.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky