Žiadosť č. 40

  • Otázka:

    Žiadam o zaslanie zápisníc zo všetkých Obchodných verejných súťaží, ktoré Žilinský samosprávny kraj realizoval od 1.1.2016 do dnešného dňa.