Žiadosť č. 4

  • Otázka:

    ŽSK si vyžiadal informácie o termínoch výstavby diaľničných úsekov vo svojom regióne, do ktorého spadá aj termín výstavby diaľnice na Poľsko cez Kysucké Nové Mesto. Prosím o poskytnutie detailnejších informácií ohľadom plánovaných termínoch výstavby diaľničných úsekov na území ŽSK a aké sú plány ŽSK v tomto smere, keďže z neoficiálnych zdrojov je zrejmé, že diaľnica na Poľsko by mala byť postavená až takmer o desať rokov?

  • Odpoveď: 

    Výstavba diaľnic je plne v kompetencii Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, preto Vám odporúčame pre detailnejšie informácie v tejto oblasti, obrátiť sa na vecne príslušný orgán.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 10.01.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky