Vincent Hložník v Považskej galérii umenia

Vincent Hložník v Považskej galérii umenia

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Žiadosť č. 38

 

  • Otázka:

    Žiadam Vás o sprístupnenie informácie a to všetky faktúry vystavené spoločnosťou Eiffage Construction Slovenská republika, s. r. o., pre obec Kysucký Lieskovec, súčasťou týchto faktúr boli aj priebežné preberacie protokoly, záverečný preberací protokol, kolaudačné rozhodnutie, fotodokumentácia z realizovania zámkovej dlažby na objektoch chodníky, resp. vyhlásenie zhody výrobku zámková dlažba na diele Revitalizácie centra obce Kysucký Lieskovec. Tiež potvrdenie, doklad, kedy boli obci tieto faktúry uhradené.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 25.05.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky