Žiadosť č. 38

 

  • Otázka:

    Žiadam Vás o sprístupnenie informácie a to všetky faktúry vystavené spoločnosťou Eiffage Construction Slovenská republika, s. r. o., pre obec Kysucký Lieskovec, súčasťou týchto faktúr boli aj priebežné preberacie protokoly, záverečný preberací protokol, kolaudačné rozhodnutie, fotodokumentácia z realizovania zámkovej dlažby na objektoch chodníky, resp. vyhlásenie zhody výrobku zámková dlažba na diele Revitalizácie centra obce Kysucký Lieskovec. Tiež potvrdenie, doklad, kedy boli obci tieto faktúry uhradené.