Žiadosť č. 37

  • Otázka:

    Dňa 9.5.2017 sa uskutočnilo na ŽSK stretnutie starostov obcí a miest kvôli výstavbe alebo teda dostavbe Kysuckej cyklomagistrály?  Aké sú výstupy z tohto stretnutia? Sú známe nejaké postupy ako sa bude postupovať pri výstavbe jednotlivých úsekov cyklomagistrály? Aké úlohy alebo odporúčania dostali starostovia obcí ohľadom výstavby cyklomagistrály? V akom časovom horizonte by mohla byť cyklomagostrála z Kysúc až do Žiliny zrealizovaná?

  • Odpoveď:

    9. 5. 2017 sa uskutočnilo úvodné pracovné stretnutie za účastí dotknutých obcí/miest a zástupcov Žilinského samosprávneho kraja, kde boli prítomní oboznámení o aktivitách pri príprave budovania cyklotrás a cyklodopravných koridorov na území kraja. Prítomným boli poskytnuté  aktuálne informácie o požiadavkách na takéto projekty, možnosti získania prostriedkov už aj na prípravu projektu, spôsoby majetkoprávneho vysporiadania, ako aj praktické skúsenosti z prípravy takýchto projektov.
    Pre ostatné informácie ohľadne výstavby Kysuckej cyklomagistrály Vám odporúčame obrátiť sa priamo na dotknuté obce a mestá.