Žiadosť č. 31

  • Otázka:
  1. Zoznam zmlúv a dodatkov, ktorými si Váš samosprávny kraj objednáva prímestskú osobnú dopravu vo verejnom záujme.
  2. Dátum platnosti zmlúv a dodatkov, ktorými si Váš samosprávny kraj objednáva prímestskú osobnú dopravu vo verejnom záujme.

  • Odpoveď:
Zmluva o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave prímestskej č. 889/2009/OD medzi Žilinským samosprávnym krajom a dopravcom SAD Žilina, a.s., Košická 2, 010 65 Žilina bola uzatvorená dňa 30. 11. 2009. Zmluva je platná do 30. 11. 2019.

Dodatok k zmluve o výkone vo verejnom záujme

Dátum uzatvorenia

Dodatok č. 1

24. 05. 2010

Dodatok č. 2

28. 05. 2010

Dodatok č. 3

29. 07. 2010

Dodatok č. 4

10. 11. 2010

Dodatok č. 5

20. 12. 2010

Dodatok č. 6

20. 07. 2011

Dodatok č. 7

19. 12. 2011

Dodatok č. 8

22. 12. 2011

Dodatok č. 9

20. 07. 2012

Dodatok č. 10

20. 12. 2012

Dodatok č. 11

16. 12. 2013

Dodatok č. 12

15. 07. 2014

Dodatok č. 13

09. 12. 2014

Dodatok č. 14

19. 12. 2014

Dodatok č. 15

01.10. 2015

Dodatok č. 16

22. 12. 2015

Dodatok č. 17

01.12. 2016

Dodatok č. 18

30. 12. 2016

Zmluva o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave prímestskej č. 888/2009/OD medzi Žilinským samosprávnym krajom a dopravcom SAD LIORBUS, a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok bola uzatvorená dňa 30. 11. 2009. Zmluva je platná do 30. 11. 2019.

Dodatok k zmluve o výkone vo verejnom záujme

Dátum uzatvorenia

Dodatok č. 1

24. 05. 2010

Dodatok č. 2

28. 05. 2010

Dodatok č. 3

29. 07. 2010

Dodatok č. 4

10. 11. 2010

Dodatok č. 5

20. 12. 2010

Dodatok č. 6

20. 07. 2011

Dodatok č. 7

19. 12. 2011

Dodatok č. 8

22. 12. 2011

Dodatok č. 9

20. 07. 2012

Dodatok č. 10

20. 12. 2012

Dodatok č. 11

16. 12. 2013

Dodatok č. 12

09. 12. 2014

Dodatok č. 13

19. 12. 2014

Dodatok č. 14

01.10. 2015

Dodatok č. 15

22. 12. 2015

Dodatok č. 16

30. 12. 2016