Žiadosť č. 3

  • Otázka:

    Chcel by som Vás požiadať o sprístupnenie informácie o celkovej výške dlhu Žilinského samosprávneho kraja (vrátane PPP projektov) k dátumu 31.12.2016.

  • Odpoveď:

    Celková výška dlhu Žilinského samosprávneho kraja k dátumu 31. 12. 2016 je 47 816 344,18 €.