Žiadosť č. 26

 

  • Otázka:

    Žiadam o poskytnutie kontaktných údajov, konkrétne telefón a email, všetkých obecných úradov žilinského kraja. Formou tabuľky súburu Microsoft Excel (.xls), v rozdelení podľa okresu a mesta.
    Ak máte k dispozícii takúto databázu pre celú SR, žiadam prednostne o túto celú databázu tak, ako je vyššie popísané.