Žiadosť č. 23

  • Otázka: 

    Na základe zákona 211/2000 Z.z o slobodnom prístupe k informáciám Vás žiadame o zaslanie plánu verejných obstarávaní na rok 2017, v prípade, že plán VO ešte nebol schválený, napíšte nám prosím predpokladaný dátum, ku ktorému bude sprístupnený. V prípade, že v priebehu roka dochádza k aktualizáciám tohto plánu, prosím uveďte aj ich frekvenciu, resp. približné termíny týchto aktualizácii. Nezabudnite prosím uviesť, či sa v pláne jedná o ceny s alebo bez DPH.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 28.03.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky