Žiadosť č. 19, 20

  • Otázka:

    Žiadam o podrobné poskytnutie informácií k OVS č. 007/2016. Kedy prebehne ďalšie kolo OVS 007/2016? Z dôvodu záujmu na ďalšom kole OVS 007/2016 Vás žiadam o informácie a postupe k prihláseniu do OVS 007/2017.

  • Odpoveď:

    Požadované informácie k OVS 007/2016 nájdete v prílohe: