Žiadosť č. 17

  • Otázka: 

    Žiadam o informáciu, aký je stav vo veci Dialyzačného pracoviska v Oravskej poliklinike Námestovo.

  • Odpoveď: 

    Na základe Vášho e-mailu zo dňa 11.02.2017, v ktorom  žiadate písomné stanovisko  Protimonopolného úradu Vám oznamujem, že dňa  23. novembra 2016 predložil Žilinský samosprávny kraj Protimonopolnému úradu SR podnet z dôvodu podozrenia na porušenie zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže. Do dnešného dňa nám nebolo doručené žiadne rozhodnutie.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 20.02.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky