Žiadosť č. 16

  • Otázka:

    Žiadam o predloženie zápisnice alebo iného písomného dokumentu z rokovania na Žilinskom samosprávnom kraji s p. Ing. Jozefom Štrbom, podpredsedom ŽSK na prítomnosti projektantov a projektových manažérov, pri príležitosti príprav investičného zámeru úprav cesty č. II/583 a jej okolia.