Žiadosť č. 15

  • Otázka:

    Na základe zákona č. 211/2000 Z. z. Vás žiadam o nasledovný typ informácií:
    -počet kandidátov, ktorí kandidovali do mestského zastupiteľstva v rokoch 1990-2014 (poprípade aj kandidátne listiny)
    -počet kandidátov, ktorí kandidovali na post primátora mesta Žilina v rokoch 1990-2014 (poprípade aj kandidátne listiny)

  • Odpoveď:

    Žilinský samosprávny kraj nedisponuje informáciami o počte kandidátov, ktorí kandidovali do mestského zastupiteľstva v rokoch 1990-2014 a ani o počte kandidátov, ktorí kandidovali na post primátora mesta Žilina v rokoch 1990-2014. Preto Vám odporúčame obrátiť sa s Vašou žiadosťou o poskytnutie informácií priamo na Mesto Žilina. (http://www.zilina.sk/slobodny-pristup-k-informaciam/)