Žiadosť č. 106

 • Otázka:
 1. Prehľad školských internátov a škôl, súčasťou ktorých je školský internát v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, ktoré boli vyradené zo siete škôl a školských zariadení a následne zrušené ŽSK v období od 1.9.2010 do 1.9.2017.
 2. Prehľad školských internátov a škôl, súčasťou ktorých je školský internát v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, ktorým bol a je poskytovaný príspevok z vlastných príjmov ŽSK od 1.9.2009 do 1.9.2017.
 3. Prehľad školských internátov a škôl, súčasťou ktorých je školský internát v zriaďovateľskej pôsobnosti neštátnych subjektov, ktorým bola a je poskytovaná dotácia z vlastných príjmov ŽSK od 1.9.2009 do 1.9.2017.

 • Odpoveď:
1. Prehľad školských internátov a škôl, súčasťou ktorých je školský internát v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK,ktoré boli vyradené zo siete škôl a školských zariadení a následnezrušené ŽSK v období od 1.9.2010 do 1.9.2017.

 • a) Školský internát, Pálenica 54/81, Liptovský Hrádok ako súčasť Strednej odbornej školy elektrotechnickej, Celiny 536, Liptovský Hrádok (vyradený k 28.02.2011);
 • b) Školský internát, Nemocničná 2068, Dolný Kubín ako Súčasť Strednej zdravotníckej školy, M. Hattalu 2149, Dolný Kubín (vyradený k 31.08.2012);
 • c) Školský internát pri Spojenej škole (neskôr Strednej odbornej škole rybárskej), 
 • Na Drienok 454, Mošovce (vyradený k 31.08.2012),
 • d) Školský internát, Hrádok 226, Istebné ako súčasť Strednej odbornej školy technickej, Hrádok 226, Istebné (vyradený k 31.08.2013);
 • e) Stredná odborná škola technická, Hrádok 226, Istebné (vyradená k 31.08.2013);
 • f) Školský internát, Pod lipami 77, Liptovský Hrádok ako súčasť Strednej odbornej školy drevárskej, Pod lipami 77, Liptovský Hrádok (vyradený k 31.08.2013, nebol poskytovaný príspevok);
 • g) Stredná odborná škola, Komenského 1049/23, Turany (vyradená k 31.08.2016);
 • h) Školský internát, Komenského 1049/23, Turany ako súčasť Strednej odbornej školy, Komenského 1049/23, Turany (vyradený k 31.08.2016);
 • i) Stredná odborná škola drevárska, Pod lipami 77, Liptovský Hrádok (vyradená k 31.08.2016 – školský internát, ktorý bol súčasťou školy, bol vyradený k 31.08.2013).

2. Prehľad školských internátov a škôl, súčasťou ktorých je školský internát v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK,ktorým bol a je poskytovaný príspevok z vlastných príjmovŽSK od 1.9.2009 do 1.9.2017.

Považie
 1. Školský internát pri Spojenej škole, Rosinská cesta 4, Žilina;
 2. Školský internát pri Dopravnej akadémii, Rosinská cesta 2, Žilina;
 3. Školský internát pri Strednej odbornej škole stavebnej, Tulipánova 2, Žilina;
 4. Školský internát pri Strednej zdravotníckej škole, Hlboká cesta 23, Žilina.
Kysuce
 1. 1. Školský internát pri Spojenej škole, Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto.
Orava
 1. Školský internát pri Strednej zdravotníckej škole, Nemocničná 2068, Dolný Kubín (vyradený k 31.08.2012);
 2. Školský internát pri Strednej odbornej škole technickej, Hrádok 226, Istebné (vyradený k 31.08.2013);
 3. Školský internát pri Strednej odbornej škole obchodu a služieb, Pelřimovská 1186/10, Dolný Kubín;
 4. Školský internát pri Obchodnej akadémii, Radlinského 1725/55, Dolný Kubín;
 5. Školský internát pri Strednej odbornej škole polytechnickej, Jelšavská 404, Dolný Kubín – Kňažia;
 6. Školský internát pri Spojenej škole, Hattalova 471, Nižná;
 7. Školský internát pri Spojenej škole, Medvedzie 133/1, Tvrdošín;
Turiec
 1. Školský internát pri Strednej odbornej škole, Komenského 1049/23, Turany (vyradený k 31.08.2016);
 2. Školský internát pri Strednej priemyselnej škole, Novomeského 5/24, Martin;
 3. Školský internát pri Strednej odbornej škole dopravnej, Zelená 2, Martin – Priekopa;
 4. Školský internát pri Pedagogickej a sociálnej akadémii, SNP 509/116, Turčianske Teplice;
 5. Školský internát pri Spojenej škole (neskôr Strednej odbornej škole rybárskej), Na Drienok 454, Mošovce (vyradený k 31.08.2012).

Liptov
 1. Školský internát pri Strednej odbornej škole elektrotechnickej, Pálenica 54/81, Liptovský Hrádok (vyradený k 28.02.2011);
 2. Školský internát pri Strednej odbornej škole elektrotechnickej, Celiny 536, Liptovský Hrádok;
 3. Školský internát pri Strednej odbornej škole lesníckej a drevárskej J. D. Matejovie, Hradná 534, Liptovský Hrádok;
 4. Školský internát pri Obchodnej akadémii, Nábr. K. Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš;
 5. Školský internát pri Strednej odbornej škole polytechnickej, Sládkovičova 104, Ružomberok;
 6. Školský internát, Nám. A. Hlinku 76, Ružomberok.

3. Prehľad školských internátov a škôl, súčasťou ktorých je školský internát v zriaďovateľskej pôsobnosti neštátnych subjektov,ktorým bola a je poskytovaná dotácia z vlastných príjmov ŽSK od 1.9.2009 do 1.9.2017:

 1. Školský internát ako súčasť Pedagogickej a sociálnej akadémie sv. Márie Goretti, Horná 137, Čadca;
 2. Školský internát pri Gymnáziu sv. Františka z Assisi, J. M. Hurbana 44, Žilina;
 3. Školský internát pri Strednej odbornej škole sv. Jozefa Robotníka, Saleziánska 20, 010 01 Žilina;
 4. Súkromný školský internát ako súčasť Súkromnej strednej odbornej školy EDUCO, Slanická osada 2178, 029 01 Námestovo (od 01.01.2017 zmena názvu na Súkromný školský internát ako súčasť Súkromnej spojenej školy EDUCO, Slanická osada 2178, 029 01 Námestovo);
 5. Súkromná spojená škola internátna, Školský internát, Svederník 21, 013 32 Svederník – Súkromná spojená škola internátna, Svederník 21, 013 32 Svederník (vyradená zo siete škôl a školských zariadení SR k 31.12.2010).


Spodná navigácia

Aktualizácia: 21.12.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky