Žiadosť č. 103

 

 • Otázka:

  1. Aké boli vynaložené financie na poistnú ochranu majetku samosprávneho kraja a majetku v správe organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja za jednotlivé roky: 2009 - 2016.
  1.2. koľko bolo vynaložených finančných prostriedkov jednotlivo za roky 2014 - 2016 na poistnú ochranu majetku samosprávneho kraja a majetku v správe organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja jednotlivo podľa:

  A. Majetok - poistenie nehnuteľného a hnuteľného majetku a všeobecnej zodpovednosti za škodu spôsobenej majetkom (vrátane OvZP),
  B. cestovné poistenie - zahraničné pracovné cesty poslancov a zamestnancov,
  C. poistenie zodpovednosti za škodu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a pod.,
  D. PZP a KASKO (poistenie motorových a prípojných vozidiel).

  2. Aké boli vyčíslené škody , ktoré boli nahlásené poisťovniam za jednotlivé roky: 2009 - 2016.
  2.1. Aké 3 najvyššie škodové udalostí boli nahlásené poisťovniam v rokoch 2009 - 2016

  3. V akej sume vyplatili poisťovne poistné plnenia v jednotlivých rokoch: 2009 - 2016.
  3.1. Ktoré 3 poisťovne a v akej výške vyplatili najvyššie poistné plnenia v rokoch 2009 – 2016
 • Odpoveď:

Tabuľka k otázke č. 1, 2 a 3

Rok

Poistné (EUR)

Plnenie (EUR)

2009

298 469,66 €

179 819,05 €

2010

335 611,07 €

767 056,78 €

2011

361 551,67 €

177 098,86 €

2012

408 100,02 €

263 086,18 €

2013

421 423,95 €

652 516,90 €

2014

423 090,54 €

1 046 307,81 €

2015

418 828,09 €

213 624,80 €

2016

410 895,91 €

168 300,41 €

 

3 077 970,91 €

3 467 810,79 €


Tabuľka k otázke č. 1.2

 

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

DRUH POISTENIA

Poistné (EUR)

Poistné (EUR)

Poistné (EUR)

Majetok + zodpovednosť

250 448,22 €

268 734,61 €

281 004,80 €

KASKO

120 084,94 €

110 484,84 €

101 022,24 €

PZP

52 557,38 €

39 608,64 €

28 868,87 €

Cestovné poistenie

164,13 €

164,13 €

164,13 €

Profesná zodpovednosť zdravot.

18 065,33 €

18 042,67 €

18 039,82 €

 

441 320,00 €

437 034,89 €

429 099,86 €Tabuľky k otázke č.  2.1 a  3.1.

 

 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 12.12.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky