Žiadosť č. 102

 

 • Otázka:

  Obsah požadovaných informácií:

  Vyjadrenie ŽSK k podnetu VULCANUS s. r. o. Žilina vyžiadané Krajskou prokuratúrou Žilina v júni 2016
  (Podnet sa týkal preskúmania príloh VZN ŽSK č. 14/2008, 19/2009, 27/2011 a 39/2015 o poskytovaní príspevkov z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti a o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja zriaďovateľom neštátnych základných umeleckých škôl, neštátnych jazykových škôl a neštátnych školských zariadení aj v znení Dodatkov k VZN)
 • Odpoveď:

  Požadované vyjadrenie Žilinského samosprávneho kraja k podnetu VULCANUS s. r. o. Žilina vyžiadané Krajskou prokuratúrou Žilina v júni 2016 zasielame v prílohe.
  > Stanovisko OŠaŠ pre Krajskú prokuratúru
  > Prílohy k stanovisku OŠaŠ

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 31.08.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky