Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Žiadosť č. 102

 

  • Otázka:

    Obsah požadovaných informácií:

    Vyjadrenie ŽSK k podnetu VULCANUS s. r. o. Žilina vyžiadané Krajskou prokuratúrou Žilina v júni 2016
    (Podnet sa týkal preskúmania príloh VZN ŽSK č. 14/2008, 19/2009, 27/2011 a 39/2015 o poskytovaní príspevkov z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti a o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja zriaďovateľom neštátnych základných umeleckých škôl, neštátnych jazykových škôl a neštátnych školských zariadení aj v znení Dodatkov k VZN)

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 12.12.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky