Žiadosť č. 10

 

  • Otázka:

    Boli z vašej inštitúcie poskytnuté finančné prostriedky na Súkromné centrum voľného času, Lombardiniho 26, Bytča? Ak áno, v akej výške? Informácie prosím poskytnúť za roky 2010 – 2016.
  • Odpoveď:

Výška dotácie poskytnutej z rozpočtu ŽSK pre zriaďovateľa Súkromného centra voľného času, Lombardiniho 26, 014 01 Bytča:

ROK

Názov zriaďovateľa

JUVENTAS Žilina, n. o.

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Bytča

Spolu

2016

322 535 €

 

322 535 €

2015

272 636 €

 

272 636 €

2014

215 926 €

 

215 926 €

2013

14 558 €

30 047 €

44 605 €

2012

 

76 782 €

76 782 €

2011

 

124 175 €

124 175 €

2010

 

130 680 €

130 680 €

Spolu

825 655 €

361 684 €

1 187 339 €

Poznámka: v roku 2013 nastala (v sieti škôl a školských zariadení SR) zmena zriaďovateľa súkromného CVČ z Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Bytča na JUVENTAS Žilina, n. o.