Otázka č. 66

  • Otázka:

    Čo bolo klasifikované zo strany VUC ako dôvod pre závažné porušenie pracovnej disciplíny, ktoré bolo dôvodom pre okamžité skončenie pracovného pomeru XY?

  • Odpoveď:

    Za závažné porušenie pracovnej disciplíny XY Žilinský samosprávny kraj vyhodnotil skutočnosť, že  v pozícii riaditeľky XY vedome a úmyselne konala neeticky a nemorálne, keď od svojho druhého zamestnávateľa a zároveň podriadenej organizácie prijala neprimerane vysokú odmenu za prácu učiteľky.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 11.12.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky