Noc výskumníkov

Noc výskumníkov

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Žiadosti o informácie v roku 2017

V zmysle ustanovení zákona niektoré žiadosti n e s p r í s t u p ň u j e m e verejnosti vzhľadom na dotknutie osobnosti a súkromia fyzických osôb alebo ich prejavov.

 

Žiadosť č. 1  Žiadosť č. 28  Žiadosť č. 54 Žiadosť č. 80  Žiadosť č. 105
Žiadosť č. 2  Žiadosť č. 29  Žiadosť č. 55  Žiadosť č. 81  Žiadosť č. 106
Žiadosť č. 3  Žiadosť č. 30  Žiadosť č. 56  Žiadosť č. 82 
Žiadosť č. 4  Žiadosť č. 31  Žiadosť č. 57  Žiadosť č. 82 
Žiadosť č. 5  Žiadosť č. 32 Žiadosť č. 58  Žiadosť č. 83 
Žiadosť č. 6  Žiadosť č. 33  Žiadosť č. 59  Žiadosť č. 84
Žiadosť č. 7  Žiadosť č. 34  Žiadosť č. 60  Žiadosť č. 85 
Žiadosť č. 8  Žiadosť č. 35 Žiadosť č. 61  Žiadosť č. 86
Žiadosť č. 9  Žiadosť č. 36  Žiadosť č. 62 Žiadosť č. 87 
Žiadosť č. 10  Žiadosť č. 37  Žiadosť č. 63  Žiadosť č. 88 
Žiadosť č. 11  Žiadosť č. 38  Žiadosť č. 64  Žiadosť č. 89 
Žiadosť č. 12  Žiadosť č. 39  Žiadosť č. 65  Žiadosť č. 90
Žiadosť č. 13  Žiadosť č. 40  Žiadosť č. 66  Žiadosť č. 91 
Žiadosť č. 14  Žiadosť č. 41  Žiadosť č. 67  Žiadosť č. 92 
Žiadosť č. 15  Žiadosť č. 42  Žiadosť č. 68  Žiadosť č. 93 
Žiadosť č. 16  Žiadosť č. 43  Žiadosť č. 69  Žiadosť č. 94 
Žiadosť č. 17  Žiadosť č. 44  Žiadosť č. 70  Žiadosť č. 95
Žiadosť č. 18  Žiadosť č. 45  Žiadosť č. 71  Žiadosť č. 96 
Žiadosť č. 19, 20  Žiadosť č. 46  Žiadosť č. 72  Žiadosť č. 97
Žiadosť č. 21  Žiadosť č. 47  Žiadosť č. 73  Žiadosť č. 98 
Žiadosť č. 22  Žiadosť č. 48  Žiadosť č. 74  Žiadosť č. 99 
Žiadosť č. 23  Žiadosť č. 49  Žiadosť č. 75  Žiadosť č.
100
 
Žiadosť č. 24  Žiadosť č. 50  Žiadosť č. 76  Žiadosť č.
101
Žiadosť č. 25  Žiadosť č. 51  Žiadosť č. 77  Žiadosť č.
102
 
Žiadosť č. 26  Žiadosť č. 52  Žiadosť č. 78  Žiadosť č.
103
 
Žiadosť č. 27  Žiadosť č. 53  Žiadosť č. 79  Žiadosť č.
104
 

 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 21.12.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky