Žiadosti o informácie v roku 2017

V zmysle ustanovení zákona niektoré žiadosti n e s p r í s t u p ň u j e m e verejnosti vzhľadom na dotknutie osobnosti a súkromia fyzických osôb alebo ich prejavov.

 

Žiadosť č. 1  Žiadosť č. 28  Žiadosť č. 54 Žiadosť č. 80  Žiadosť č. 105
Žiadosť č. 2  Žiadosť č. 29  Žiadosť č. 55  Žiadosť č. 81  Žiadosť č. 106
Žiadosť č. 3  Žiadosť č. 30  Žiadosť č. 56  Žiadosť č. 82 
Žiadosť č. 4  Žiadosť č. 31  Žiadosť č. 57  Žiadosť č. 82 
Žiadosť č. 5  Žiadosť č. 32 Žiadosť č. 58  Žiadosť č. 83 
Žiadosť č. 6  Žiadosť č. 33  Žiadosť č. 59  Žiadosť č. 84
Žiadosť č. 7  Žiadosť č. 34  Žiadosť č. 60  Žiadosť č. 85 
Žiadosť č. 8  Žiadosť č. 35 Žiadosť č. 61  Žiadosť č. 86
Žiadosť č. 9  Žiadosť č. 36  Žiadosť č. 62 Žiadosť č. 87 
Žiadosť č. 10  Žiadosť č. 37  Žiadosť č. 63  Žiadosť č. 88 
Žiadosť č. 11  Žiadosť č. 38  Žiadosť č. 64  Žiadosť č. 89 
Žiadosť č. 12  Žiadosť č. 39  Žiadosť č. 65  Žiadosť č. 90
Žiadosť č. 13  Žiadosť č. 40  Žiadosť č. 66  Žiadosť č. 91 
Žiadosť č. 14  Žiadosť č. 41  Žiadosť č. 67  Žiadosť č. 92 
Žiadosť č. 15  Žiadosť č. 42  Žiadosť č. 68  Žiadosť č. 93 
Žiadosť č. 16  Žiadosť č. 43  Žiadosť č. 69  Žiadosť č. 94 
Žiadosť č. 17  Žiadosť č. 44  Žiadosť č. 70  Žiadosť č. 95
Žiadosť č. 18  Žiadosť č. 45  Žiadosť č. 71  Žiadosť č. 96 
Žiadosť č. 19, 20  Žiadosť č. 46  Žiadosť č. 72  Žiadosť č. 97
Žiadosť č. 21  Žiadosť č. 47  Žiadosť č. 73  Žiadosť č. 98 
Žiadosť č. 22  Žiadosť č. 48  Žiadosť č. 74  Žiadosť č. 99 
Žiadosť č. 23  Žiadosť č. 49  Žiadosť č. 75  Žiadosť č.
100
 
Žiadosť č. 24  Žiadosť č. 50  Žiadosť č. 76  Žiadosť č.
101
Žiadosť č. 25  Žiadosť č. 51  Žiadosť č. 77  Žiadosť č.
102 
Žiadosť č. 26  Žiadosť č. 52  Žiadosť č. 78  Žiadosť č.
103
 
Žiadosť č. 27  Žiadosť č. 53  Žiadosť č. 79  Žiadosť č.
104