Žiadosť č. 9

 • Otázka:

  Žiadame o sprístupnenie informácie o pláne verejných obstarávaní vašej inštitúcie v roku 2016.
  V prípade, že plán VO ešte nemáte schválený, napíšte nám prosím predpokladaný dátum, ku ktorému bude sprístupnený.
  V prípade, že v priebehu roka dochádza k aktualizáciám tohto plánu, prosím uveďte aj ich frekvenciu, resp. približné termíny týchto aktualizácii.

 • Odpoveď:

  Plán VO je momentálne v procese kompletizácie a schvaľovania, predpokladaný dátum sprístupnenia je 29. február 2016. Po tomto dátume ho nájdete na našej web stránke www.zilinskazupa.sk v sekcii „Verejné obstarávanie“ – Plány VO v tomto odkaze: http://www.zask.sk/sk/dokumenty-oznamy/verejne-obstaravanie/rok-2015.html
  V priebehu roka plán VO nie je aktualizovaný; v prípade, že by sme k tomu pristúpili, bude aktualizovaný plán VO zverejnený v hore uvedenej sekcii.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 10.02.2016

Sekcie


Jazykové verzie webstránky