Žiadosť č. 8

 

  • Otázky:
  1. Správa o čerpaní eurofondov v programovom období 2007 – 2013 v ŽSK
  2. Projektová dokumentácia: Stavebné úpravy a zateplenie Domova dôchodcov, Domova sociálnych služieb Likavka programové obdobie 2007 – 2013 
  3. Projektová dokumentácia: Senior Martin, n. o. – Domov SS programové obdobie 2007 - 2013
  4. Zoznam a informácie o počte domovov sociálnych služieb v ŽSK k 01.01.2016 
  • Odpovede:
  1. Požadované informácie posielame v prílohe - Zhodnotenie končiaceho programového obdobia 2007 – 2013 – final, ROP Infraštruktúra sociálnych služieb
  2. Požadované informácie posielame v prílohe - Projektová dokumentácia
  3. Projektovou dokumentáciou Senior Martin, n. o. – Domov SS programové obdobie 2007 – 2013  Žilinský samosprávny kraj nedisponuje, nakoľko toto zariadenie nespadá do zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. Zriaďovateľom je Mesto Martin. Riaditeľka zariadenia a garant pre oblasť sociálnych služieb Senior Martin, n.o.: Ing. Idka Čipkalová, tel. : +421911661291
  4. Požadované informácie nájdete v tomto odkaze: http://www.regionzilina.sk/sk/samosprava/urad-zsk/odbor-socialnych-veci/odbor-socialnych-veci.html

Spodná navigácia

Aktualizácia: 12.02.2016

Sekcie


Jazykové verzie webstránky