Žiadosť č. 78

  • Otázka:

    Požadujem zoznam ciest II. a III. triedy, ktorých rekonštrukciu budete požadovať z fondov EÚ od Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

  • Odpoveď: 

    Cesty, ktoré chceme rekonštruovať z eurofondov, konkrétne z programu IROP (integrovaný regionálny operačný program, kde riadiacim orgánom je Ministerstvo pôdohospodárstva) a kde podávame žiadosť do prvej výzvy, sú cesty II/520, II/583 a II/584. Cesty III. triedy nebudeme rekonštruovať z eurofondov, nakoľko nespĺňajú podmienky programu IROP.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 22.12.2016

Sekcie


Jazykové verzie webstránky