Žiadosť č. 77

  • Otázka: 

    Prosím o poskytnutie informácie a zápisnice zo zasadnutia komisie ŽSK zaoberajúcou sa vyhodnotením cenových ponúk na prenájom nebytových priestorov v zmysle zverejneného Zámeru a podmienok obchodnej verejnej súťaže č. 1/2016/TU. 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 21.12.2016

Sekcie


Jazykové verzie webstránky